Neden Doğal Kaynak İçme Suyu

Doğal Kaynak İçme Suları doğadan çıktığı hali ile son derece temiz ve sağlıklıdır. Hiçbir arındırma yada yapay bir iyileştirme işlemine ihtiyaç duyulmaksızın doğal haliyle tüketilir. İnsan vücuduna önemli faydaları olan mineralleri bünyelerinde barındırırlar. Her türlü kirlenmeye ya da bozulmaya karşı doğal olarak korunurlar.

Arıtma içme sular ise artıma işleminden önce bünyelerinde sağlığa zararlı maddeler ya da mikropları barındırırlar.

Genellikle şebeke içme sularının ya da kuyu sularının arıtılması ile elde edilirler. Arıtma işleminden sonra içilebilir vasıfları sağlasalar da genellikle aşağıdaki olumsuzlukları ve riskleri taşırlar.

-İyi bir arıtma işleminin uygulanması halinde sudaki zararlı maddeleri veya mikropları arındırılabilir, ancak; bu barındırma sırasında içme suyunda insan vücudu için faydalı ve gerekli olan minerallerde sudan ayrışırve saf Su haline gelir. Bu konuda İstanbul Hidroklimatoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan araştırmalarda Reserve Osmosis – Ters Osmos sistemli bir arıtma cihazı ile arıtılan Suda, içme suyun bünyesinde bulunan Kalsiyım % 99 oranında, Magnezyım ise %97 oranında sudan ayrıştığı belirlenmiştir.

-Arıtma cihazının kaliteli olmaması, periyodik bakımlarının gerekli sıklıkta ve tekniğe uygun olarak yapılmaması, filtrelerin eskimesi, çeşitli arızalar vs gibi nedenlerden dolayı iyi bir arıtmanın yapılmaması halinde sudaki zararlı maddeler yada mikroplar sudan arındırılmaz, Kullanıcı ise bu durumları fark edemeyeceği için sağlık şartlarına uygun olmayan bir suyu tüketme durumunda kalabilir.

-İlk kurulum maliyeti, yeterli periyotlarda ( gerekli sıklıkta) bakım ve membran yenileme maliyetleri dikkate alındığında ambalajlı Doğal Kaynak Sularundan çok daha pahalı bir su tüketimine neden olurlar.