reverse osmosis_system_alo

Reverse Ozmos, öncelikli olarak TDS (Toplam Çözünmüş Madde) giderimi için dizayn edilmiş bir membran prosesidir. RO aynı zamanda TOC (Toplam Organik Karbon) ve kolloidal madde giderimi için de kullanılır.

Giriş suyu kalitesinin geniş ölçüde değişken olduğu uygulamalarda RO sistemi, iyon değiştirme sisteminin yerini almaktadır.  RO; demineralizasyon için kullanılan katyon ve anyon sistemlerinin ikisinin birden yerine kullanılabilir ve sürekli operasyon ile daha az rejenerasyon kimyasalları tüketimi gibi avantajlara sahiptir. RO üniteleri, yüksek saflıkta su elde edebilen membranların içinde bulunduğu, basınçlı membran kılıfları ile donatılmıştır. Tek kademeli RO ünitelerinin, istenilen su kalitesine ulaşamadığı durumlarda, çift kademeli sistemler kullanılabilir.

Bu ünitelere ne zaman ihtiyaç duyulur ?

RO sistemleri, devamlı olarak çalışabilen sistemlerdir. Rejenerasyon kimyasallarının tüketimini azaltmak için ve ham su TDS değerinin yüksek olduğu durumlarda kullanılırlar. RO sistemleri, ek olarak, klasik deiyonizasyon sistemlerinden daha fazla TOC giderimi sağlar.