suyumusatma

Su içerisinde bulunan Ca ve Mg tuzlarının, kireçlenme ve çökelti yapmayan Na tuzlarıyla reçine vasıtası ile yer değiştirme işlemine su yumuşatma denilmektedir. Su içinde bulunan sertlik verici tuzlar zaman zaman kullanıldığı ortamlara bağlı olarak zarar vermektedir. Özellikle su ile ürün çalışması yapan isletmelerin ve çeşitli fabrikaların suyun sertliğinden dolayı çok büyük kayıplar, zararlarla karşı karşıya geldiği görülmektedir. Ayni zamanda evsel kullanımlarda sert suların tesisatlarda ve su ile çalışan çamaşır makinesi bulaşık makinesi gibi cihazlara onarımı güç zararlar vermekte ve enerji sarfiyatını artırmaktadır. Gerek endüstriyel gerekse evsel kullanımlarda yaşanılan bu problemlerin zararları ülke ekonomisine çok büyük kayıplar getirmektedir.

Endüstriyel su yumuşatma üniteleri 3 farklı yöntemle çalışmaktadır.

Zamansal; haftanın istenilen gününde, istenilen saatinde herhangi bir müdahalede bulunmaksızın otomatik olarak dejenerasyon işlemini gerçekleştirir. Volümetrik; Geçen suyun miktarını, cihaz üzerinde bulunan bir sayaç vasıtası ile ölçülerek daha önceden programlanmış veya set edilmiş dejenerasyon miktarına geldiğinde otomatik olarak üniteyi dejenerasyona tabi tutar. Bu tip kontrol valfları özellikle dubleks (tandem) yani iki tanktan oluşan sistemlerde kullanılması çok daha uygun olmaktadır. Endüstriyel isletmelerde kullanımı çok daha yaygın olan bu tip üniteler, kesintisiz yumuşak su sağlamaktadır. Sertlik ölçümlü kontrol; Bir santral pano yardımıyla kontrol edilen bu tip su yumuşatma cihazları, sürekli su sertlik değeri ölçümünü yaparak daha önceden set edilmiş programa bağlı olarak istenilen sertlik değerini aştığında üniteyi otomatik olarak dejenerasyona tabi tutar. Su yumuşatma ünitelerinin dejenerasyonu tuz kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık tuz tüketimleri, her 1 litre reçine için 0.15 kg tuz sarfiyatı olmaktadır. Cihaza zarar vermemesi için rafine edilmiş tuz ile rejenere edilmesinde büyük yarar vardır. Su yumuşatma cihazlarını uygulamadan önce proje safhasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise, suyun iletkenliğinin reçine üreticilerinin belirlediği limitlerin sınırlarını aşmaması gerektiği bilinmelidir.