SU YUMUŞATMA 684
Katyonik iyonlar sınıfında bulunan kalsiyum ve magnezyum su içerisinde eriyik halde olduğunda suyun sertliğini belirleyen faktörlerin en başında gelmektedir. Sert suların başta sağlığımız olmak üzere sayılamayacak kadar problemlere yol açtığı bilinmektedir. Özellikle su ile ürün & çalışması yapan işletmelerin ve çeşitli fabrikaların suyun sertliğinden dolayı çok büyük kayıplar, zararlarla karşı karşıya geldiği görülmektedir. Aynı zamanda evsel kullanımlarda sert suların tesisatlarda ve su ile çalışan çamaşır makinesi bulaşık makinesi gibi cihazlara onarımı güç zararlar vermektedir. Gerek endüstriyel gerekse evsel kullanımlarda yaşanılan bu problemlerin zararları ülke ekonomisine çok büyük kayıplar getirmektedir.

Bu problemleri aşmanın en etkili yollarından biri, iyon değişimi metodu kullanılarak yapılır. Kalsiyum ve Magnezyum iyonlarının yerine suya sodyum iyonu verilir. Böylece Katyonik reçine ile su yumuşatma işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmış olur. Yumuşatma ünitesinin tank malzemesi isteğe bağlı, composit olarak uygulanabilmekte veya AISI 304-316 paslanmaz çelikten üretilmektedir. Su yumuşatma ünitesinin otomasyonu 3 ana başlık altında toplanabilir.

Timer kontrol 
Zamansal periyod olarak haftanın istenilen gününde, istenilen saatinde herhangi bir müdahalede bulunmaksızın otomatik olarak rejenerasyon işlemini gerçekleştirir.

Volümetrik kontrol 
Geçen suyun miktarını, cihaz üzerinde bulunan bir sayaç vasıtası ile ölçümleyerek daha önceden programlanmış veya set edilmiş rejenerasyon miktarına geldiğinde otomatik olarak üniteyi rejenerasyona tabi tutar. Bu tip kontrol valfleri özellikle dublex (tandem) yani iki tanktan oluşan sistemlerde kullanılması çok daha uygun olmaktadır. Endüstriyel işletmelerde kullanımı çok daha yaygın olan bu tip üniteler, kesintisiz yumuşak su sağlamaktadır.

Sertlik ölçümlü kontrol
Bir santral pano yardımıyla kontrol edilen bu tip su yumuşatma cihazları, sürekli su sertlik değeri ölçümünü yaparak daha önceden set edilmiş programa bağlı olarak istenilen sertlik değerini aştığında üniteyi otomatik olarak rejenerasyona tabi tutar.

Su yumuşatma ünitelerinin rejenerasyonu tuz kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık tuz tüketimleri, her 1 litre reçine için 0.2 kg tuz sarfiyatı olmaktadır. Cihaza zarar vermemesi için rafine edilmiş tablet tuz ile rejenere edilmesinde büyük yarar vardır. Su yumuşatma cihazlarını uygulamadan önce proje safhasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu ise, suyun iletkenliğinin reçine üreticilerinin belirlediği limitlerin sınırlarını aşmaması gerektiği bilinmelidir